Ontwikkeling

  • 15 min lezen

Van rule-based naar risk-based: wat betekent de EASA-wetgeving voor de dronesector?

Sinds 31 december 2020 moeten drones in Nederland voldoen aan de wetgeving van de European Aviation Security Agency (EASA). Er gold een overgangsperiode tot januari 2022 om dit te regelen. Wij vertellen je graag wat de transitie naar EASA-wetgeving voor Aeroscan betekent.

Wat moest Aeroscan regelen om te voldoen aan de EASA-wetgeving?

Om te beginnen: alle piloten moesten een Europees vliegbewijs halen en de Nederlandse PH-registraties van de drones kwamen te vervallen. In plaats daarvan moesten we als bedrijf bij de RDW een Exploitantnummer aanvragen, waarmee we in heel Europa kunnen vliegen.

Daarnaast waren de Nederlandse wetten rule-based: dit zijn de regels en daar houd je je aan. EASA-wetgeving is risk-based: er zijn niet veel uitgewerkte, specifieke regels, maar je moet beschrijven hoe je je operatie uitvoert met speciale aandacht voor alle bijbehorende risico’s en de maatregelen die je treft om die risico’s te beperken. We hebben daarom ons operationeel handboek (OH) volledig aangepast en uitgebreid.  

We beschrijven hierin echter nog meer dan EASA voorschrijft. Hoe meer je in het OH omschrijft aan procedures en situaties, des te veiliger de operatie wordt. We hebben uitgebreide risicoanalyses opgesteld en veel scenario's zijn uitgewerkt.  

De training voor de piloten is aangepast. Alles wat je in je risicoanalyses beschrijft, moet je in de training aanbieden; de training moet overeenkomen met de werkelijkheid. Dit sluit aan op risk-based: simuleer het risico dat je in het echt kunt tegenkomen en train daarop. Dit gaat verder dan onder de Nederlandse wetgeving. Wij gaan echter nóg een stap verder en trainen niet alleen de piloten, maar ook de payloadoperators en waarnemers: de volledige teams dus.

Wat was er lastig aan de overstap?

Doordat EASA-wetgeving risk-based is en niet zwart-wit, staat er alleen in de basis beschreven hoe je precies voldoet aan de EASA-wetgeving. Maar wij voeren niet-standaard operaties uit, zoals in stedelijk gebied. Dat is niet concreet uitgewerkt en daar moet je dus je eigen invulling aan geven. Dan is het niet duidelijk wanneer je precies voldoet.

Maar, tijdens de overgangsperiode was EASA zelf nog niet eens klaar met de dronewetgeving. Die was dynamisch en veranderde regelmatig. Waar wij ons aan moesten houden was dus niet alleen onduidelijk, maar veranderde ook steeds. Bij Aeroscan werkten we al op EASA-niveau en op basis daarvan werkten we ideeën uit. Het is voorgekomen dat we een idee niet konden doorzetten, omdat EASA er opeens anders over dacht. Toen konden we opnieuw beginnen.

Welke mogelijkheden biedt het werken onder EASA-wetgeving?

Omdat de dronesector van rule-based naar risk-based is gegaan, zijn er veel beperkingen weggevallen. Hierdoor zijn voor ons nieuwe mogelijkheden ontstaan. De binnenring van de CTR van Schiphol bijvoorbeeld (het stuk luchtruim direct om de luchthaven heen), daar liggen veel interessante objecten voor inwinning: dit was eerst verboden gebied, maar onder EASA-wetgeving is het toegankelijk.

Door de nieuwe vergunning kunnen we nu ook de grens over en in alle EASA-landen vliegen. Daardoor kunnen we buitenlandse opdrachten aannemen, wat zorgt voor groei van onze kennis én bedrijf.

Wat vindt Aeroscan van de nieuwe wetgeving?

In Nederland was alles voor de dronesector al goed en streng geregeld en dat kostte veel geld. Met de transitie waren enorme kosten gemoeid en dat voelde wel eens wrang.

Ook de onduidelijkheid vanuit EASA vonden we vervelend, omdat we soms een weg insloegen die niet nodig bleek te zijn: we werkten naar een doel toe en halverwege het proces veranderden de vereisten. We gooiden hierdoor veel werk en tijd - dus geld - weg. Soms werd iets zelfs volledig geblokkeerd, omdat EASA inspraak wilde in de procedure, maar nog niet wist hoe je ze die inspraak moest geven. Dan konden we dus niet verder.

Maar: we zijn wel blij met deze transitie. Het invoeren van overkoepelende EASA-wetgeving zorgt ervoor dat alle niveauverschillen tussen de aparte landen gelijk getrokken worden op hoog niveau, wat de veiligheid in het hele EASA-gebied ten goede komt. Ook zorgt de transitie voor integratie tussen alle EASA-landen, zodat het makkelijk is om in een ander land te vliegen. Ten derde: de integratie met bemande luchtvaart is makkelijker te realiseren, waardoor drones in het luchtruim van vliegtuigen kunnen gaan vliegen en dus hoger en verder kunnen vliegen. Onze operatie krijgt hierdoor weer meer mogelijkheden.

Wat betekent het werken onder EASA-wetgeving voor de toekomst van Aeroscan?

Wij willen toonaangevend blijven in drone-operaties, dus moeten we ons blijven professionaliseren en ontwikkelen. Dankzij de EASA-wetgeving kan dat ook. Er zijn minder restricties dan onder Nederlandse wetgeving en daardoor zijn operaties mogelijk die eerst niet mogelijk waren. We kunnen verder vliegen en met zwaardere sensoren en zelfs meerdere sensoren tegelijk. Zo kunnen we meer klanten bedienen en meer voor onze klanten betekenen, zowel in Nederland als in het buitenland.  

Daarnaast ontwikkelen we ons tot een onestopshop: op welke manier je ook hulp wilt bij het inwinnen, verwerken en presenteren van data voor je klanten, wij zijn je partner. Die manieren zijn:

Volledig uitbesteden

Je kunt aan ons het complete proces uitbesteden: van het inwinnen van data tot aan het leveren van het eindproduct, een digital twin van je object(en) in ons softwareprogramma Aespect.  

Software as a Service

We hebben Aespect inmiddels zo goed doorontwikkeld, dat we het u als Sofware as a Service (SaaS) kunnen aanbieden om zelf te gebruiken. Jij wint de data in en verwerkt die, wij leveren de licentie tot het gebruik van Aespect. Daarmee heb je de beschikking tot de digital twin van je object(en), die je kunt gebruiken voor inspectie, maatvoering en onderhoudsplannen.

Zelf data inwinnen

Ook kun je bij ons terecht voor apparatuur om zelf data in te winnen: een drone met camera, een laserscanner en tablets. De drone kan autonoom fotogrammetrisch inwinnen, wat het proces van inwinnen makkelijker en sneller maakt. Wij verwerken je ingewonnen data en presenteren die als digital twin in Aespect.

Aeroscan Academy

Naast het leveren van de apparatuur, zorgen wij ervoor dat je je exploitantnummer krijgt en je EASA-certificaat kunt halen. Dit certificaat toont aan je de theorie over het vliegen met drones hebt gevolgd. Maar, wij starten ook met de Aeroscan Academy: onze praktische opleiding voor het fotogrammetrisch inwinnen van een vastgoedobject. Met deze opleiding leren wij je het vliegen met een drone en inwinnen van data in de praktijk, zodat je het zelf kunt uitvoeren en niet meer hoeft uit te besteden.  

Wat is het voordeel van deze verschillende manieren?

Heel basaal, heel simpel: geld. De technologie van data inwinnen met drones en laserscanners, en uiteindelijk het hebben van een digital twin - waarmee inspectie, maatvoering en onderhoudsplannen makkelijker en veiliger worden - heeft enorm veel waarde, maar is voor veel bedrijven een flinke investering. Hoe meer bedrijven zelf kunnen doen, hoe minder kosten er zijn.  

Dankzij de transitie naar EASA-wetgeving heeft Aeroscan dus allerlei mogelijkheden om aan te sluiten bij wat klanten nodig hebben én kunnen investeren en daar plukken onze klanten uiteindelijk de vruchten van.

Aan de slag? Of wil je verder praten over dit artikel?

Lees ook onze andere artikelen

Luchtpost ontvangen?

Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief

Je bent ingeschreven!
Oops! Something went wrong while submitting the form.