Privacy statement dienstverlening

Privacy statement
Via deze Privacyverklaring informeert Aero Scan B.V. u over de wijze waarop binnen onze organisatie wordt omgegaan met persoonsgegevens. Aero Scan B.V. respecteert uw privacy en wij houden ons aan de regels die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Aero Scan B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat gebruik wordt gemaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:- Voor- en achternaam- Telefoonnummer- E-mailadres- Persoonsgegevens zichtbaar op fotografie - Adresgegevens.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een persoon ouder dan 16 is. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder wettelijke grondslag persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@aeroscan.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Aero Scan B.V. verwerkt uw persoonsgegevens op basis van een contractuele verplichting met een opdrachtgever.Aero Scan B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:- Contact met u op te nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.- Om goederen en diensten bij u af te leveren.- Om fotografie te anonimiseren (vernietiging persoonsgegevens).

Geautomatiseerde besluitvorming
Aero Scan B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Aero Scan B.V.) tussen zit.

Cookies
Onze website maakt gebruik van cookies om u de beste gebruikerservaring te geven. Een cookie is een eenvoudig klein tekstbestand dat met pagina’s van de website wordt meegestuurd en automatisch door de internetbrowser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De door ons gebruikte cookies zijn functionele cookies. Deze zijn nodig voor een goede werking van onze website en kunnen niet worden uitgeschakeld. 

Bewaartermijn en beveiliging
Aero Scan B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn voor persoonsgegevens die niet meer nodig zijn voor onze dienstverlening: Vastgelegde persoonsgegevens d.m.v. fotografie – Maximaal 6 maanden, de reden hiervoor is dat de foto’s geanonimiseerd moeten worden. Overige persoonsgegevens – Maximaal 2 Jaar, de reden hiervoor is dat wij onze contactpersonen mogelijk moeten contacteren in verband met onze dienstverlening.  Aero Scan B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via privacy@aeroscan.nl.

Delen van persoonsgegevens met derden
Aero Scan B.V. verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan de opdrachtgever en/of partners die werkzaamheden uitvoeren aan hetzelfde object en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met de opdrachtgever of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Uw rechten
U heeft het recht om Aero Scan B.V. een verzoek te doen tot inzage, correctie, verwijdering of beperking van verwerking van uw persoonsgegevens. Ook kunt u een verzoek doen om uw persoonsgegevens aan u over te dragen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@aeroscan.nl.
In geval van een verzoek tot verwijdering zal Aero Scan B.V. de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Aero Scan B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen
Aero Scan B.V. kan deze Privacyverklaring wijzigen. We raden dan ook aan deze Privacyverklaring regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 10/01/2022.

Contactgegevens:
Freark Damwei 34, 8914BM, Leeuwarden
Industrieweg 67, 1115 AD, Duivendrecht
+31 85 130 49 94
www.aeroscan.nl

Joost Veenstra is de Functionaris Gegevensbescherming van Aero Scan B.V. Hij is direct te bereiken via privacy@aeroscan.nl.