Onbemande luchtvaart

Zet informatie in voor een effectief plan

Een centraal overzicht met door data onderbouwde MJOP's

Dé oplossing voor dynamisch en conditiegestuurd assetbeheer

Met Aespect zet je de inspectieresultaten om naar een onderhoudsplanning en -begroting (MJOP/MJOB). Je ontwikkelt één of meerdere scenario's, waarmee je direct inzicht hebt in het effect op je planning en budget. Zodra er nieuwe data binnenkomt waarin een nieuw gebrek is vastgelegd, resulteert dit direct in een andere conditiescore. Je planning en budget worden daarna automatisch aangepast.

Demo aanvragen

Overzicht

Aespect zorgt voor overzicht in je administratie, dankzij een centrale online omgeving waarin onderhoudsplanningen opgeslagen kunnen worden. Vanuit het overzicht wordt het snel duidelijk welke acties gereed staan voor planning, wat er geanalyseerd moet worden en welke meerjarenplanningen gereed zijn voor export richting de uitvoering.

Demo aanvragen

Scenariobeheer

Iedere eigenaar, assetmanagerof beheerder heeft zijn eigen doelstellingen als het gaat om onderhoud. Binnen Aespect faciliteren we het vergelijken van verschillende scenario's om een optimaal scenario vast te stellen. De effecten van het scenario worden direct zichtbaar in de budgetten en doorgevoerd in de benodigde handelingen. Voor een aanvullende analyse of het raadplegen van conditiemetingen, kan er snel geschakeld worden tussen de scenarioplanner en de inspectierapportages.

Demo aanvragen

Meerjarenonderhoudsplan

Op basis van het gewenste scenario wordt er automatisch een meerjarige onderhoudsplanning gegenereerd. Deze planning laat overzichtelijk zien in welk jaar of welke maand er volgens de cyclus een bepaalde handeling op een bepaalde locatie uitgevoerd dient te worden. Door het toevoegen van eigen kostenkengetallen, of door gebruik te maken van de standaardgegevens, worden er budgetten inzichtelijk gemaakt. Al deze informatie is eenvoudig te exporteren en toe te voegen aan de gewenste ERP of managementsoftware.

Demo aanvragen

Alles weten over de planningsmodule?

Deze video laat zien hoe de inspectie input voor de MJOP levert.

Afspraak maken met onze Specialist Onderhoud

Aespect inzetten voor onderhoudsplanning

Zet bevindingen direct om naar onderhoudsactiviteiten, zowel planmatig door ze direct in een meerjarigplan te verwerken of voor directe actie. 

Handelingen plannen en budgetteren

Adviseer de juiste handelingen door deze te koppelen aan bevindingen. Importeer referentielijsten met handelingen, coderingen en kostenkengetallen om budgetten vast te stellen.

Strategische scenario's vergelijken

Koppel besluiten voor onderhoudskeuzes en handelingen, zoals minimaal onderhoud of juist nieuwstaat, aan conditiescores en/of de risico- prioriteitenanalyse. Het geconfigureerde scenario bepaald de interval en intensiteit van de handelingen en projecteerd daarmee de investering en resultaten over een periode.

Onderbouw onderhoudsplanningen

Onder elke bevinding, handeling en onderhoudsplanning ligt bewijstlast vanuit de database met beeldmateriaal en 3D-data. Werk collaboratief met opdrachtgevers en andere ketenpartners om de database actueel en volledig te maken. Elke nieuwe informatie kan direct doorgevoerd worden in de onderhoudsplanningen en is dankzij de bewijslast goed onderbouwd.

Veelgestelde vragen over onderhoudsplanningen

Zijn de planning en budgetten te exporteren / koppelen met andere software?

De planningen, budgetten, meetstaten en gebrekenoverzichten kunnen worden geëxporteerd. Als .csv, Microsoft Excel of PDF. Er zijn nog geen koppelingen met andere software, dit wordt in 2022 wel gerealiseerd met diverse vastgoeddata software binnen de corporatiesector en monumentenwereld.

Waar is de planning/budgettering op gebaseerd?

De planning/budget is een resultante van de aantallen/hoeveelheden bouwelementen (per locatie/gevel/etc). De gebreken per bouwdeel, conform de NEN2767 methodiek, resulteren in een conditiescore en de scenario's die de eigenaar heeft bepaald. Bijvoorbeeld verduurzamen, instandhouding, of alles minimaal conditiescore 3.

Zijn de planning/budgetten gelinkt aan het 3D-model en de inspectiefoto's?

Absoluut, dat is de unieke factor van Aespect. Alle cijfers en teksten zijn gelinkt aan beeld. Je kan dus vanuit je planning direct naar het betreffende element in je 3D-model of het gebrek in je inspectiefoto. Zo krijgen getallen een feitelijk beeld, en vice versa.

Kan ik de planning/budgetten in het 3D-model en de inspectiefoto's terugzien?

Dit is momenteel in ontwikkeling, maar het doel is om op termijn ook planningen budgetten virtueel terug te zien in je 3D-model. Zo kun je bij het element zien wanneer er onderhoud gepland staat.

Wat gebeurt er als er nieuwe data, bijvoorbeeld inspectiefoto's, worden toegevoegd aan het object?

Dan ontvang je (afhankelijk van je gebruikersrol) een melding dat er nieuwe data is toegevoegd, die geïnspecteerd kan worden. Je doorloopt hetzelfde proces, waarbij je kan aangeven of je de oude inspecties vervangt of actualiseert. Deze actualisatie wordt vervolgens doorgerekend in de planningen en budgetten. De oude data en inspecties worden gearchiveerd.

Digitale workflow

Aespect stelt de gebruiker in staat om de volledige inspectie workflow te digitaliseren. Hierdoor kan er eenvoudig samengewerkt worden en is informatie snel te delen met stakeholders. Alle informatie is onderbouwd met multimedia, waardoor context en besluiten goed te onderbouwen en begrijpen zijn.

Meer informatie over de workflow

Veld naar kantoor

Vanuit het veld kunnen herinspecties en nieuwe bevindingen snel toegevoegd worden via een tablet. Dit maakt het mogelijk om het MJOP dynamisch in te richten, waarbij de snelheid waarmee de levencyclus zich ontwikkelt tussentijds aangepast kan worden indien nodig.

Meer informatie over veldwerk
Demo aanvragen

Vraag een demo aan