Elk detail van het Rijksmuseum vastgelegd

Het Rijksmuseum is één van de meest toonaangevende objecten in Nederland. Het is een toeristische trekpleister en een monumentaal pand. Het beheer van het Rijksmuseum heeft dan ook hoge prioriteit. Het is hierbij belangrijk dat ieder detail goed wordt vastgelegd en geïnspecteerd. Om die reden heeft het Rijksmuseum, samen met haar vaste onderhoudspartner Koninklijke Woudenberg, ons gevraagd om het gehele gebouw digitaal vast te leggen.

Monuscan

Dit bracht uitdaging met zich mee: het is een groot pand en sommige delen zijn lastig bereikbaar. Daarnaast is het niet mooi als er langere tijd een hoogwerker of steiger voor het gebouw staat voor inspectie. Met Monuscan, onze scan voor cultureel erfgoed, hebben we het gebouw in slechts een paar dagen in kaart gebracht. Zowel de geometrie van het gebouw (aantallen & hoeveelheden van bouwelementen), als het inspecteren van gebreken hebben we hiermee gerealiseerd.

“We hebben nog nooit dit detailniveau op deze schaal gezien” - Ewout Heuker, Hoofd Asset Management & Techniek Rijksmuseum

Eerst hebben we in drie dagen tijd alle data ingewonnen. De data bestaan uit lidar, fotografie vanaf de grond en fotografie vanuit de lucht. Hier is een 3D-tiled model van ontwikkeld. Vervolgens zijn alle bouwdelen digitaal onttrokken in Aespect en heeft Koninklijke Woudenberg inspecties uitgevoerd.

Meer inzicht

Na oplevering van het 3D-model ontstonden er nieuwe inzichten bij het Rijksmuseum. Zo zorgt de digitalisering van het pand ervoor dat eventuele scheefstand of verzakking gemonitord kan worden en kan de data gebruikt worden als bewijslast bij bijvoorbeeld het aanvragen van vergunningen. Daarnaast ontstond het idee om ook de binnenkant van het Rijksmuseum vast te leggen en er een digitale tour van te maken.

Elk detail van het Rijksmuseum vastgelegd

Your download is ready

Download file
Something wen't wrong, please try again.